dilluns, de setembre 26, 2011

Govern exigirà els comptes per rebaixar la CASS als autònoms

La Llei de la CASS del 2008 establia que els autònoms havien de pagar una quantitat fixa, al voltant de 400 euros, com a cotització obligatòria a la Seguretat Social. La mesura ha aixecat moltes crítiques per part dels afectats perquè alguns consideren que els estan discriminant respecte dels assalariats perquè amb el sou que tenen si treballesin per compte aliè pagarien menys.
El gabinet Martí va anunciar, en una de les primeres mesures comunicades després del triomf als comicis, que era sensible a la reclamació. S’ha constatat que s’estan produint certes injustícies fent pagar tots els autònoms per igual independentment dels ingressos que tinguin. La situació es corregirà, però amb una condició. Qualsevol que es vulgui afegir a una tarifa que sigui més baixa haurà de presentar els comptes al Govern.
La legislació estableix actualment que aquells que facturin menys de cent mil euros anuals no han de presentar els llibres. Aquesta disposició es mantindrà amb l’excepció dels que es vulguin acollir a la rebaixa en les cotitzacions a la CASS. Serà la forma perquè el Govern pugui tenir cert control respecte als ingressos dels autònoms per poder establir qui es pot beneficiar de la reducció del pagament de 400 euros.
La modificació de la cotització dels autònoms es preveu que s’apliqui abans de final d’any. L’executiu es va comprometre a donar una solució al problema dins d’un paquet de mesures urgents respecte a la CASS. Les altres dues iniciatives que s’inclouran en el paquet són l’allargament de la cobertura tant per als estudiants de més de 25 anys com per als menors de divuit que no tenen feina. S’intenta evitar així problemes socials en dos grups de població que es troben en una situació complicada perquè perden la cobertura sanitària, sense un contracte en una empresa que els garanteixi l’atenció sanitària dins del sistema públic.
La reforma de la CASS serà molt més àmplia, però aquestes mesures seran un avançament. Per al gran paquet de reformes es començarà un procés de reflexió respecte a un conjunt d’aspectes que cal modificar per garantir la viabilitat del sistema sanitari (amb 40 milions en vermell previstos per a l’any vinent) i del de pensions.