dimecres, de juny 12, 2013

CARTA ENTREGADA AL CAP DE GOVERN


Escaldes-Engordany a 10 de juny de 2013


M.I. Sr. Antoni Martí
Cap de Govern d’Andorra


En representació i acompanyat de diversos gremis professionals tots degudament registrats a Comerç i Indústria i al dia de pagament d’impostos i tributs, em plau manifestar-li els fets següents:
Degut a la conjuntura econòmica actual i a les nombroses lleis i reglaments, la nostra relació amb l’administració central esta patint un rebuig i una incomprensió que sense remei ens abocarà a greus dificultats.
Com Vostè sap, Andorra és fruit de la suma d’empresaris, que al llarg dels anys i a través del seu treball i de les múltiples competències assumides amb força perseverança i eficàcia, són fruit d’un total acord i respecte amb el dret Andorra.
M.I. Sr. Martí, sempre hem estat i estem d’acord, com en qualsevulla societat democràtica, que el progrés passa per l’acceptació de noves lleis i per tant dels corresponents reglaments d’aplicació. Però aquest fet no pot de cap manera representar una càrrega administrativa i econòmica per als treballadors per compte propi sense veure a dia d’avui cap benefici; aquest fet fa que l’empresariat andorrà se senti ofès, maltractat, avassallat, per una sèrie d’empreses que no sollament ens aporten cap benefici si no que es comporten com a purs recaptadors d’impostos i tot això amb el vist i plau de l’administració pública. S’ha de considerar que les repercussions econòmiques i efectives de ser reglaments no tenen la mateixa incidència en una petita empresa, que a una gran empresa puguen en ser casos portar certes empreses a la ceba desaparició.
La majoria dels empresaris Andorrans amb demostrat, i demostren el seu “savoir faire” i la seva capacitat d’innovació per a poder mantenir la capacitat empresarial. Per tant, no estem en contra del desenvolupament de noves normatives administratives sempre i quan siguin comprensibles, assumibles i proporcionals a la nostra societat, tot i que se’n reconegui la nostra professionalitat.
Per tant, abans d’emprendre tot procés sancionador , com és el cas actual, a través d’aquestes noves societats, les quals no més ens fan minvar els nostres comptes d’explotació, li demanem que a l’hora d’implantar noves normatives poguéssim seure plegats, empresaris, polítics i l’administració pública, per a poder, de manera constructiva, ser discutides amb els diferents gremis, de manera entenedora de tu a tu, poder encetar un procés de bones conductes, que sense cap mena de dubte seria ben acollit per tot el marc empresarial andorrà.
De la mateixa manera dins el context econòmic en el qual estem immersos i la llei de reglamentació del treball 35/2008 en especial els articles 90.91.92.93.94 i 95, estan abocant moltes empreses a la fallida, alhora és un potent fre a tota nova incorporació dins les nostres plantilles de treball, ja que estan mancats d’un cert grau de flexibilitat alhora de fer aquestes incorporacions i això fa que l’empresari s’estimi més de no fer-les.

Restem a l’espera de la seva resposta i aprofitem l’avinentesa per a saludar-lo molt atentament.